Menu
Find Us
Ynystawe Primary School, Clydach Road, Ynystawe, Swansea, SA6 5AY
Search
Convert
Home Page

Ynystawe Primary School

'I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand' Confucius 551-479BC.

Home Page

Ynystawe Primary School

'I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand' Confucius 551-479BC.

School Prayer

 

Ein Gweiddi Ysgol

Our School Prayer

 

Diolch i ti o Dduw am Ynystawe,

Thank you God for Ynystawe

 

 ein hysgol hyfryd,

our lovely school 

 

Helpa ni i weithio'n galed,

Help us to work hard

 

 i chwarae'n galed

to play hard

 

ac i fod yn garedig gyda'n gilydd.

and to be kind to one another.

 

Diolch am bopeth.

Thank you for everything.

 

Amen

Top